مراکز داده پشتیبان و بازیابی

تصور از بین رفتن بخش یا تمامی از اطلاعات مربوط به کسب‌وکار، کابوسی است که حداقل نتیجه آن از بین رفتن وجهه و یا تصویر سازمان شما در مقایسه با دیگران است که می‌تواند تمام اعتبار سازمانتان را در مقابل مشتریان از بین برده و فضای مناسبی برای بهره‌برداری رقیبان ایجاد نماید.

مراکز داده پشتیبان و مراکز داده بازیابی مربوط به حوادث غیرمترقبه هیچ‌گاه نمی‌توانند به‌طور کامل اطلاعات سازمانتان را از آسیب‌های سخت‌افزاری، حوادث طبیعی، اشتباهات انسانی، خطاهای کاربری و اتفاقات غیرمترقبه حفظ کنند.

شرکت لیدوما، با ارائه راه‌کارهای طراحی مراکز داده پشتیبان و بازیابی، تضمین می‌نماید که اطلاعات حیاتی سازمان‌ها در طول حیات کسب‌وکارشان در دسترس خواهد بود و دچار خللی نخواهد شد.

ارائه راهکار جهت طراحی انواع مرکز داده، اعم از مراکز داده اصلی، فرعی (پشتیبان)، بازیابی و سایت خاموش در چهار سطح تعریف شده استاندارد توسط کمپانی Uptime Institute از دیگر نقاط قوت شرکت لیدوما است.