طراحی مراکز داده به‌صورت EPCM

در صورت نیاز به یک مرکز داده باکیفیت بالا، قابلیت اطمینان مناسب و قابلیت در دسترس بودن در کوتاه‌ترین زمان موردنظر، واحد مرکز داده، با توجه به تجربه‌های موفق قبل و دانش موجود، پیشنهاد شرکت لیدوما طراحی و پیاده‌سازی مدل EPCM است. خدمات قابل‌ارائه در یک پروژه با مدل EPCM عبارت است از:

طراحی و مهندسی مرکز داده از ابتدا تا انتها
تهیه و تأمین تجهیزات موردنیاز
ساخت‌وساز و پیاده‌سازی و یکپارچگی مرکز داده
عملیات و پشتیبانی
مدیریت مرکز داده

شرکت لیدوما و متخصصین واحد مرکز داده این شرکت، در اجرای پروژه‌های مدل EPCM، بر اساس دانش فنی و تجربیات اجرایی گذشته، ضریب دسترس‌پذیری و همچنین امنیت استاندارد و بهینه را برای هسته مرکزی فعالیت‌های سازمان تأمین خواهد نمود. توانایی اجرای قراردادهای مرکز داده به‌صورت EPCM از یک منبع و درنتیجه ایجاد مدیریت داخلی به‌منظور اجرای مؤثرتر فعالیت‌های درون‌سازمانی، مزایای ذیل را برای سازمان‌ها به همراه خواهد داشت:

ارائه راه‌حل جامع و فراگیر جهت نیازمندی‌های پروژه
انتقال مخاطرات انجام کار به‌طرف قرارداد
انتقال مخاطرات مالی و زمانی اجرای پروژه به‌طرف قرارداد (تبدیل هزینه‌های سرمایه‌ای به هزینه‌های بهره‌برداری)
کاهش زمان میان ایده ایجاد یک مرکز داده تا زمان عملیاتی شدن آن بر اساس استفاده از روش‌های مدیریت پروژه PMBOK و Prince2
هماهنگی میان برنامه‌ریزی و فعالیت‌هایی که در طول اجرای پروژه ضرایب مالی و زمانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد
عدم نیاز به در اختیار گرفتن نیروهای جدید
تضمین کار، افزونگی مدیریت، زمان و پول