درباره لیدوما

شرکت لیدوما با هدف آماده‌سازی نقشه راه ایجاد مرکز داده مبتنی بر خدمات رایانش ابری برای سازمان‌های بزرگ و کوچک در سال —- تاسیس شد. همراهان ما در این شرکت مجموعه‌ای توانمند و متخصص در رشته‌های مختلف هستند که قابلیت ما را در ارایه خدمات متمایز کرده‌اند. با این رویکرد و انجام پروژه‌های بزرگ و کوچک، در ابعاد ملی، سازمانی و شرکتی تجربه لیدوما را در زمینه در زمینه نیازسنجی، طراحی و اجرای مراکز داده افزایش داده‌اند؛ همچنین لیدوما تجربه استفاده بهینه از منابع و ایجاد راه‌کارهای مختلف جهت صرف بهینه بودجه سازمان‌ها را با انجام بهینه پروژه‌ها نمایان می‌کند.