خدمات پایش و نظارت

تجهیز سازمان‌ها به ابزار و نیروی انسانی که در امر پشتیبانی متخصص باشند و در سایت مرکز داده جهت مدیریت سرویس‌های سازمان به‌صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته مستقر شوند، امری سخت و در بسیار مواقع غیرقابل انجام است. به‌عبارت‌دیگر کسب‌وکار یک سازمان نیازمند عمل در یک محیط پایدار و باکیفیت به‌منظور دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده است. در این راه، قطع شدن سرویس، به‌منزله عملکرد غلط و درنتیجه دوری از اهداف سازمان، کاهش درآمد و در مخاطره قرار گرفتن آینده کسب‌وکار سازمان خواهد بود.

درنتیجه وجود یک سیستم به‌منظور نظارت بر روند عملکرد سرویس‌های یک سازمان از موارد ضروری و انکارناپذیر است. نظارت، مجموعه پردازش‌هایی است که راهبران یک سازمان را از مسائل و مشکلاتی که اتفاق می‌افتند در محیط کار باخبر می‌سازد.

مدیریت پیشگیرانه و کنترل اتفاقات قبل از وقوع یا پس از بحران، وظیفه اصلی و اساس توانمندی‌های گروه نظارت و پشتیبانی است؛ در این مسیر، راه‌کارهای جامع سرویس‌های نظارتی شرکت لیدوما، برای سازمان‌ها، دستیابی به موارد موردنظر را فراهم می‌نماید. این سرویس‌ها برای سیستم‌عامل‌های مختلف اعم از ویندوز، لینوکس و سولاریس، صرف‌نظر از بسترهای اطلاعاتی مورد استفاده در سازمان قابل‌ارائه خواهد بود.

مجموعه عوامل قابل پایش در سرویس‌های خدمات پشتیبانی و نظارتی شرکت لیدوما عبارت‌اند از:

دسترس‌پذیری سرویس‌ها و پایش آن
اعلان ظرفیت‌های قابل استفاده و اخطار کاهش آن
بار مصرفی پردازشگرها
حجم حافظه مورد استفاده
اعلام خرابی سرویس‌گرها
پایش پایگاه‌های داده
نظارت بر عملکرد نرم‌افزارها بر اساس پارامترهای مربوط به هر نرم‌افزار
پایش سیستم‌عامل‌ها
تحت پوشش قرار دادن کلیه تجهیزات قرار گرفته در محیط یک شبکه
اعلان‌ها و گزارش اعلان‌های قابل تعریف و قابل برنامه‌ریزی
اعلان خبر مبتنی بر پیامک و پست الکترونیک
امکان ایجاد گزارش‌های قابل‌تعریف توسط کاربر
گزارش‌های تک منظوره یا گزارش‌های با قابلیت زمان‌بندی تکرار
ضبط و آرشیو نمودن ریزگزارش‌ها

مصون ماندن زمان و سرمایه سازمان شما، درگرو بهبود و افزایش بهره‌وری، همزمان با کاهش وقفه در فرآیند کسب‌وکار است که همه این موارد ره‌آورد سرویس‌های نظارتی شرکت لیدوما برای سازمان شما خواهد بود.